ИЛМА БГ – Ilma Fireplaces

За нас

Регистрирахме нашата фирма ИЛМА БГ ЕООД през 2019 г., основана като приемник на ИЛМА-Илия Манолов ЕТ – компания с дългогодишен опит в областта на отоплението. Именно нашият опит е водещ при взимането на решения във всеки конкретен случай.

Камината е специална част от един дом – тя носи уют и топлина, спокойствие и радост. Тя е притегателен център за семейството по време на празници и семейни събирания. Точно за това идеята да доставяме и монтираме камини в домовете на хората е в основата на нашия бизнес.

Нашата работа ни носи удоволствие и удовлетворение, дава ни шанс да посещаваме интересни места и да се срещаме с различни хора. В наше време много хора не са палили огън през живота си и им е забавно да се научат. Някои клиенти поставят камина само като част от интериора си, но в последствие им става интересно и редовно я ползват.

Камините, които предлагаме са с горивни камери, които отговарят на всички европейски норми. В горивните камери дървата горят бавно и отдават топлина равномерно.

Отоплението с камина е екологично, тъй като дървата са възобновяем енергоизточник. Когато добивът на дърва е законосъобразен и се извършва по правилата, горите се възстановяват.

Нашите ценности

Качество

Честност, доверие, гъвкавост и отговорност към клиентите и контрагентите

Опростеност на решенията и взаимоотношенията

Добър вкус и чистота

Scroll to Top